Dail protest against internment of Dónal Ó Coisdealbha

Date:

The 12th May saw the first demonstration protesting the effective Internment of Gaeilgeoir, graduate and political activist Dónal Ó Coisdealbha, outside the Dail.

Dónal will be held on remand in prison from 2015 until 2018 for trial,without chance of bail,or release,despite the fact that he is willing to accept the strictest of bail conditions,including electronic tagging and house arrest. There has been widespread condemnation and criticism of this serious infringement upon an Irish Citizens legal and human rights.

Some of those who have pledged their support to Dónal include TD's Clare Daly, Mick Wallace and Maureen O Sullivan.

---The Special Criminal Court---
Even if Dónal is granted a closer date for trial he will still face the special criminal court-a trial by 3 judges with no jury, who can accept 'secret' and effectively unquestionable evidence or the most spurious claims provided by a Guard as fact.

This case is a concern to all citizens who hold a concern for human rights and the tradition of a fair trial by our peers--as opposed to the arbitrary whims of a secret court rubber stamping years of young peoples lives away.
-----------------------------------------------------------------------------

Tharla an chéad agóid in éadan imtheorannú an Ghaeilgeora, céimí, agus gníomhaí polaitiúla, Dhónal Ó Coisdealbha inné taobh amuigh den Dáil.

Coinneofar Dónal ar athchur i bpríosún ó 2015 go 2018 ag fanacht le triail, gan sheans de bhannaí nó fuascail, cé go bhfuil sé toilteanach glacadh leis na coinníollacha bannaí is righne, clibeáil leictreonach agus braighdeanas baile ina measc. Tá daorbhreith agus cáineadh forleathan ann den sárú dáiríre seo ar chearta daonna agus dleathúil Saoránaigh Éireannaigh.

Is iad Clare Daly, Mick Wallach agus Maureen O Sullivan iad roinnt de na daoine a bhfuil ag tabhairt tacaíochta do Dhónal.

---An Chúirt Choiriúil Speisialta---

Go fiú má thugtar dáta níos cóngaraí de thriail do Dhónal beidh sé os chomhair na cúirte coiriúla spesialta - triail ó thrí bhreitheamh gan ghiúiré, atá ábalta fianaise "rúnda" agus go héifeachtúil dócheistithe nó na héilimh is bréige a ghlacadh ó Gharda mar fhíric.

Tá an cás seo ina chúis buarimh do saoránaigh ar bith le cúram do chearta daonna agus an traidisiún de thriail chothrom ónár bpiaraí - in ainneoin na bhfonn aondeonach chúirt rúnda ag cur stampa rubair blianta ar shaoil dhaoine óga.