Grevdeki Gama işçileri

Date:

Grevdeki Gama işçileri, ücretlerinin işverenleri tarafından gasp edilerek bir Hollanda bankasında saklanan kısmını geri aldılar; ve Mayıs ayı sonunda fazla mesaiyle ilgili şartları içeren sözleşme lehinde oy kullandılar. Bu çokuluslu büyük kabadayı inşaat şirket sayısız numaraya başvurmuştu.

Grevi sürdürmek amacıyla İrlanda'da kalan 80 işçi, 2.500 €luk kıdem tazminatının yanı sıra, çalıştıkları her yıl için 8.000 € (ve yılın her bir dilimi için kısmi miktarda para) aldı. Bu paranın almaları gerekenin sadece % 30 kadarını kapsadığını göz önüne alırsanız, işçilerin yapmaya zorlandıkları fazla mesai karşılığında ödenmeyen toplu ücretleri konusunda fikir sahibi olabilirsiniz.

Hollanda'dan iade edilen gasp edilmiş ücretleri dışında, üç yıllık hizmeti olan bir işçi eve 65.000 €'dan fazla parayla döndü -burası için büyük, Türkiye içinse devasa bir meblağ. İş arkadaşlarının 200'ü gasp edilip Finansbank'ta saklanan 40 milyon € tutarındaki paylarını geride bırakarak, daha önceden, Mayıs ayında Türkiye'ye dönmüş olsalar da, geriye kalan 80 işçi fazla mesai ödentilerini almak için mücadeleyi sürdürdü. Haftada sadece 200 € alan bu işçilerin cesareti ve kararlılığı, nelerin olanaklı olabildiğini gösteriyor.

Bu durum, en iyisinden, bazı sendikalarımızın tutumuyla bağdaşmıyor. Sendika yetkilileri, işçilerin haftalık maaş bordrolarındaki azalma oranında topladıkları üyelik aidatlarına karşılık, işçilere hiçbir hizmet sağlamadıkları için yeterince mutlu görünüyorlardı. İşçilerin bazıları sendika üyesi olduklarının farkında bile değillerdi.

Sosyalist Parti'nin ilçe meclisi üyesi, neden bir inşaat başlığı takıp Gama skandalını ortaya çıkarmak amacıyla gizlice şantiyeye girdi? SIPTU'nun inşaat işkolu sekreteri Eric Fleming gibi sendika yetkilileri son üç yıldır ne iş yapıyordu? SIPTU Dublin yönetim kurulunun, sendikanın kendi soruşturma sonuçlarını görmesine neden izin verilmedi? İşçiler İngilizce bilmiyorlarsa da - tercüman tut. Bu kadar basit! (Anlamadıkları bir dilde bir form imzalatılmasına muhalefet etmek yerine) idari kurulu seçtir, insanları örgütle.

Gama işçileri, soyguncu patronlarına karşı mücadele etme konusunda gönülsüz olmadıklarını gösterdiler. Eksiği olanlar, rahat 'ortaklık' anlaşmalarına ve 1991 Sanayi İlişkileri Kanunu'nun kısıtlamalarına alışkın olan sendika yetkilileriydi. Daha yoksul ülkelerden gelen göçmen işçiler, ücretleri düşürmek için kullanılabilir. Ancak eğer sendikalarımız onları üye yapıp, eşit ücret ve daha iyi çalışma şartları konusunda mücadele etmeleri için yardımcı olmak amacıyla ciddi bir çaba harcayabilirse, ücret düzeylerini düşürmek için kullanılmaları yerine gelecekteki mücadeleler için elimiz güçlenebilir.

Joe King
Workers Solidarity 87'den - Temmuz 2005

Daha fazla ayrıntı için bakınız
http://www.anarkismo.net/newswire.php?story_id=463
========================================
* Anarşist federasyon İşçilerin Dayanışma Hareketi'nin dergisi

Çeviri: otonomA
Kaynak: http://www.anarsi.org/grev.php?isl=detay&id=159

http://www.anarkismo.net/newswire.php?story_id=1028